Logo EAS

idaviru turismiklasterIda-Viru Turismiklaster

Ida-Viru Ettevõtluskeskuse poolt juhitud turismiklaster koosneb ligi 50 partnerist, kellest 9 on omavalitsused ja ülejäänud turismiteenust pakkuvad organisatsioonid ja ettevõtted. Klastri eesmärk on tutvustada Ida-Virumaad kui avastamisväärset ning mitmekülgseid võimalusi pakkuvat turismisihtkohta, selleks et kaasata uusi sihtgruppe ja sihtturge ning suurendada Ida-Virumaa külastatavust ja turismitulu.

VISIOON – Ida-Virumaa on aastal 2020 Tallinna järel  Eesti turismisihtkoht nr. 2 (camiljon ööbimist aastal 2020) ning Narva toel turistidele kindel peatuspaik Tallinna ja St. Peterburi ühendaval turismiarteril.

MISSIOON on oma liikmete toetamine ning nende edulugudele kaasaaitamine, Ida-Virumaa kui sihtkoha turundamine ja arendamine.

Klastri edu alus – kokkulepe Ida-Virumaa turismi arengueesmärkidest ja sihtpärane koordineeritud tegevus eesmärkide saavutamiseks.

Aluseks: Ida-Virumaa Turismiklastri turunduse ja tootearenduse strateegia ja plaan 2020-2023.

 

Ida-Viru turismiklastri partnerid

 

Turismiklastri käivitasid Ida-Viru tugevad turismiteenusepakkujad ja omavalitsused 2008 a.sügisel.
Eestvedajad ehk Ida-Viru turismi Tähelennustartijad olid Piia Tamm Jõhvi Kontserdimajast, Terje Rattur (Bürkland) Saka Mõisast, Andres Toode Narva muuseumist, Tarmo Bachman Meresuu SPAst, Kristi Markov (Kivestu) Toila SPAst, Ainar Varinurm Põlevkivimuuseumist, Kristina Ernits Jõhvi turismiinfost, Ene Raudar ja Paul Kesküla Illuka vallast, Tauno Võhmar Jõhvi linnast, Tiit Salvan Toila vallast, Veikko Lulalaid Vaivar vallast, Aivar Surva Mäetaguse vallast, Enn Käiss Eesti Kaevandusmuuseumist.

Kontakti lisainfoks leiate SIIT.

turismiklaster

 

VIA HANSEATICA

SA Ida-Viru Ettevõtluskeskus oli 2012-2014 partner „Via Hanseatica“ turismiprojektis ja alates 2019 aastast on partner “Via Hanseatica Plus” jätkuprojektis (1.03.2019-30.06.2021).

2019 aasta aprillis algas Eesti-Vene programmi vahendite toel kaks aastat kestev suurprojekt Via Hanseatica Plus, mis lisaks olemasoleva marsruudi arendamisele keskendub marsruudile lisandväärtuse andmisega – laienetakse Rakvere ja Viljandi suunas Eestis ning Viiburi ja Pihkva suunas Venemaal.

Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014-2020 eesmärk on edendada piiriülest koostööd Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni vahel, et soodustada sotsiaalmajanduslikku arengut mõlemal pool ühist piiri. Programmi koduleht on www.estoniarussia.eu.

Projekti eelarve oli kokku 510 068 eurot, millest programmipoolne rahastus  459 061.2 eurot.

Mis on Via Hanseatica loe kodulehelt //www.viahanseatica.info/et/

 

Virumaa sihtkohtade koostööprojekt

Konkurss: Sihtkohtade arenduse koostööprojektide konkurss.

Meede: Ettevõtlikkuse kasvatamise, ettevõtluse kasvu soodustamise ja ettevõtluskeskkonna arendamine.

Projekti eesmärk:
Lääne- ja Ida-Virumaa koostöö piloteerimine läbi konkreetsete ühistegevuste, et selgitada välja edaspidine, kliendi teekonnast lähtuv ja maakonnaülene koostöömudel. Lisaks projekti kestel läbiviidavatele kestliku ja turvalise turismi ning külalislahkuse arendustegevustele, määratletakse Virumaa piirkonna turismivaldkonna ühised väljakutsed ning valmib tuleviku koostöömudeli analüüs ja jätkukontseptsioon.  

Eeldatav mõju: a) lisandub oluliselt kestlikuid ja märgisega “turvaline” ettevõtteid; b) Ida- ja Lääne-Virumaa turismiklastritel ja -ettevõtjatel tekib koostöökogemus, mille baasil kavandada ühistegevusi edaspidi; c) valmivast koostöömudeli analüüsist ja jätkukontseptsioonist lähtuvalt sünnib arusaam loodava DMO võimaluste osas antud piirkonnas; d) luuakse professionaalne tootearenduse- ja turundusplaan piirkonnaspetsiifiliste toodete väljaarendamiseks ja sisenemiseks Soome turule;  e) sünnib ettevõtjate vajadusest lähtuv turismi- ja arenguvõimekuse koolitusprogramm.

Projekti kogumaksumus: 100 000 €
Toetuse summa: 100 000 € 
Projekti kestvus: mai 2021 – mai 2023
Kontakt: Karin Reinberg, projekti arendusjuht, karin@visitvirumaa.com

Ühisprojektis osalevad partnerid: Ida-Virumaa turismiklaster (IVEK) ja Visit Virumaa MTÜ (taotleja).

287259654_2203985423087568_3445238651713540463_n