Logo EAS

Kes me oleme?

Kasulikud lingid. MTÜ.Ida-Viru Ettevõtluskeskus SA,  registrikood 9003367, aadress Keskväljak 4, 41531 Jõhvi,  tel (+372) 339 5620, email info@ivek.ee haldab veebilehekülge //ivek.ee/ (edaspidi veebileht), mille vahendusel antakse veebilehe kasutajatele võimalus kasutada kontaktivormi.

 

Oluline informatsioon seoses klientide ja koostööpartnerite isikuandmetega

Isikuandmed võivad sisaldada teatud juhtudel nime, e-maili, telefoninumbrit ja muid sarnaseid andmeid, teatud juhtudel ka aadressi ja projektifaili. 

Isikuandmeid, mida meie kliendid või koostööpartnerid meile annavad, võidakse jagada ja töödelda nii SA Ida-Viru Ettevõtluskeskuse poolt kui nende kolmandate osapoolte poolt, kes ostavad/ tellivad meie teenuseid ja kelle nimel me teatud tegevuste raames tegutseme (nt MTÜ Maakondlikud Arenduskeskused, Riigi Tugiteenuste Keskus, Ettevõtluse Arendamise SA jt) mis on vajalik kliendi või koostööpartneriga sõlmitud lepingu täitmiseks. Kui õigusaktidega on sõnaselgelt nõutud, võib Teie isikuandmeid jagada ka pädevate asutustega.

Me ei levita, kasuta, muuda ega edasta  mõnel muul mitte ettenähtud viisil meile usaldatud isikuandmeid, välja arvatud juhul kui kliendi või koostööpartneriga on vastav kokkulepe või kui sellise info avaldamise vajadus tuleneb kehtivatest õigusaktidest. Me rakendame asjakohaseid meetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, juhusliku kaotamise, muutmise, lubamatu avalikustamise või ligipääsu eest.

Juhul, kui saate meie käest teateid, ilma et Te oleksite meile edastanud oma andmeid või infot soovinud, palume sellest teada anda e-maili- aadressil: info@ivek.ee

 

Kui teil on ettepanekuid või küsimusi oma isikuandmete töötlemise kohta, võtke palun ühendust: info@ivek.ee 

Kui te arvate, et teie privaatsusõigusi on rikutud, võite te esitada kaebuse Andmekaitse Inspektsioonile. Kui teie alaline elukoht on mõnes muus EL liikmesriigis, leiate vastava asutuse kontaktinfo sellelt aadressilt.