Logo EAS

INFOPÄEVAD ja SEMINARID 2022 

 

2022. aastal toimuvad seminarid järgmiselt:

KEVAD 2022
  Toimumiseaeg Koht  Kontakt Osalustasu Registreeru

Narva linna ettevõtjatele infoseminar

eesti keeles

22.02.2022

14:00 – 15:00  

ZOOM

ja

loomeinkubaatoris OBJEKT (Linda 2, Narva)

Anton Pratkunas
anton.pratkunas@ivek.ee
(+372) 529 1620
 tasuta salvestus

Narva linna ettevõtjatele infoseminar

vene keeles

22.02.2022

15:30 – 16:30 

ZOOM

ja

loomeinkubaatoris OBJEKT (Linda 2, Narva)

Anton Pratkunas
anton.pratkunas@ivek.ee
(+372) 529 1620
 tasuta salvestus

Sihtturuseminar  „Skandinaaviamaade sisustussektori trendid ja võimalused” 

 22.03.2022  Online

Elo Mets, projektijuht,

Tartu Ärinõuandla,

elo@arinouandla.ee,

511 3932

   registreeru

 

KOOLITUSED 2022

Alustavatele ettevõtjatele Tegutsevatele ettevõtjatele
 

Facebook cover_seminar (12)

Alustava ettevõtja baaskoolitus

 

SA Ida-Viru Ettevõtluskeskus korraldab 2022. aastal maakonnas kokku neli koolitust. 

Alustava ettevõtja baaskoolitus annab vajalikud alusteadmised potentsiaalsetele ja alustavatele ettevõtjatele ning loob oskused oma ettevõtte asutamiseks ja ettevõtlusega tegutsemiseks. 

Alustava ettevõtja baaskoolituse käigus saab kaardistatud kõikide osalejate ärimudel, valmib äriplaan ja tegevuskava, mis on heaks abivahendiks ettevõtte asutamisel ja arendamisel. Osalejad saavad esmase teadmise tööriistadest, mida kasutada ettevõtluse alustamisel ning soovitused koolitajatelt enda äriidee arendamist puudutavates küsimustes.

Sihtgrupp: 

Ettevõtlusest huvitatud eraisik, hiljaaegu alustanud ettevõtja. 

Koolitusgrupi suurus on minimaalselt 12 ja maksimaalselt 20 osalejat.

 

2022. aastal toimuvad alustavate ettevõtjatele baaskoolitused järgmiselt:

KEVAD 2022
  Toimumiseaeg        Koht  Kontakt Osalustasu Koolituskava Registreeru
I grupp
vene keeles 
22.03, 25.03, 05.04, 12.04, 19.04, 26.04, 03.05, 10.05

kokku 8 päeva,
õppetöö 09:30-17.00

Narvas,
auditoorne 
Anton Pratkunas
anton.pratkunas@ivek.ee
(+372) 529 1620
 75 €*  

Vaata täpsemalt

koolituskava

 

koolitus on lõppenud

II grupp
vene keeles
20.04, 27.04, 04.05, 11.05, 18.05, 25.05, 01.06, 08.06

kokku 8 päeva,
õppetöö 09:30-17.00

 

Veebikoolitus Zoomis

Kersti Liiva
kersti.liiva@ivek.ee,
(+372) 515 8929
 25 €*  

Vaata täpsemalt

koolituskava

registreerimine on lõppenud
SÜGIS 2022

III grupp 

vene keeles

20.09, 27.09, 04.10, 11.10, 18.10, 25.10, 01.11, 08.11

 

kokku 8 päeva,
õppetöö 09:30-17.00

Narvas,
auditoorne 
Anton Pratkunas
anton.pratkunas@ivek.ee
(+372) 529 1620
 75 €*  

Vaata täpsemalt

koolituskava

 

NB! Eelregistreerumine avatakse augusti kuust 2022.

IV grupp
eesti keeles
21.09, 28.09, 05.10, 12.10, 19.10, 26.10, 02.11, 09.11
kokku 8 päeva,
õppetöö 09:30-17.00
Jõhvis,
auditoorne 
Kersti Liiva
kersti.liiva@ivek.ee,
(+372) 515 8929
 75 €*  

Vaata täpsemalt

koolituskava

NB! Eelregistreerumine avatakse augusti kuust 2022.  
 

*OSALUSTASU:  osalustasu oleneb koolituse formaadist:

  • 75€, kui koolitus toimub kontaktõppena
  • 25€, kui koolitus toimub veebis. 

Lõuna on osaleja enda kulul, samuti muud võimalikud koolitusega kaasnevad kulud nagu näiteks transpordi- või majutuskulu. 

Omaosalus kuulub arve alusel tasumisele ühes osas enne koolitust

Koolituse teemad

Koolitus on ülesehitatud neljast temaatilisest moodulist (kokku 8 koolituspäeva):

 

I moodul:  Strateegiline planeerimine väikeettevõttes (2 päeva);

II moodul: Turundus ja müük (2 päeva);

III moodul: Finantsjuhtimine ja -planeerimine (2 päeva);

IV moodul: Juhtimine (1 päev) ja äriplaanide kaitsmise esitlused (1 päev).

 

Koolitused on ülesehitatud praktilistel ülesannetel ja need toimuvad aktiivõppe meetodil, sisaldades arutelusid, rühmatöid, kogemuste vahetamist ja näidisjuhtumite lahendamist.

Vaata täpsemalt koolituskava

 

Koolituse läbimisel ning äriplaani korrektsel esitamisel väljastatakse osalejale tunnistus. Alustava ettevõtja baaskoolituse Majandustegevuse teate number on 209397.

 

Koolitused toimuvad kõigis 15 maakonnas üle Eesti ning Harjumaal ja Ida-Virumaal on võimalik osaleda nii eesti kui ka vene keeles.

Alustava ettevõtja baaskoolitust korraldab SA Ida-Viru Ettevõtluskeskus ja selle ellu viimist toetab Euroopa Regionaalarengu Fond.

 

ülesse

 

 

Soovid alustada e-kaubandusega, kuid ei tea millest alustada? Koolitusprogramm “E-kaubandusega alustaja ABC” aitab Sul alustada!

Programmi raames toimub 6 erinevas teemas veebikoolitust, mis annavad alustavale e-kauplejale sissejuhatavad baasteadmised ja oskused e-kaubandusest, e-poe loomisest ja digiturundusest, turutrendidest ning tarne ja makseviisidest  jpm.

Kogu programmi läbimisel saab osaleja ülevaate:

  • e-kaubandust puudutavast seadusandlusest,
  • turu trendidest Eestis ja mujal,
  • e-poe platvormide valimisel,
  • ise tegemise või tegija palkamise eelistest,
  • klienditeenindusest,
  • milliste kuludega tuleb arvestada e-poe loomisel või tellimisel,
  • saab esmased teadmised digiturundusest,
  • analüütika vajadustsest ja vajalike analüütika tööriistade seadistamisest, millega on võimalik müügimahte kasvatada. 

Programmi läbimise eelduseks on osalemine õppetegevuses, osalemine praktilises tegevuses ja iseseisvate praktiliste tööde teostamine. Õppija ei pea teostama hindelisi töid.

Kogu programmi (6 koolitust) läbinud osalejale väljastatakse tema soovil e-tõend, mis tõendab osalemist programmis. Täiskasvanute täienduskoolituse korraldamise majandustegevusteade nr. 220222.

Kõigi koolituse korraldaja poolt väljastavate täienduskoolituse standarditele vastavate koolitusel osalemise dokumentide kohta peetakse arvet.

Kõikidelt koolitusprogrammis osalejatelt küsitakse koolitusjärgselt tagasisidet üldise koolitusega rahulolu kohta.

 
KEVAD 2022
  Toimumiseaeg        Koht  Kontakt Osalustasu Koolituskava Registreeru

eesti keeles

1 koolitus

E-kaubandusega alustaja ABC

09. märts 2022 kell 10:00-12:30

(3 ak. t.)

ONLINE!

veebiplatvorm Zoom

Kersti Liiva
kersti.liiva@ivek.ee,
(+372) 515 8929
 tasuta  

Vaata täpsemalt

 koolituskava

 

NB!  Registreerumine 7. märtsini

link

eesti keeles

2 koolitus

Oma e-poe loomine

23. märts 2022 kell 10:00-12:30  

(3 ak. t.)

ONLINE!

Veebikoolitus Zoomis

Kersti Liiva
kersti.liiva@ivek.ee,
(+372) 515 8929
 tasuta  

Vaata täpsemalt 

koolituskava

NB!

Registreerumine 21. märtsini 

link

eesti keeles

3 koolitus
Töötavad e-poe turunduskanalid

06. aprill 2022 

(4 ak.tundi) 

 

ONLINE!

Veebikoolitus Zoomis

Kersti Liiva
kersti.liiva@ivek.ee,
(+372) 515 8929
 tasuta  

Vaata täpsemalt 

koolituskava

Registreerumine avatakse peagi

eesti keeles

4 koolitus

 Analüütika, mida ja kuidas mõõta, tööriistad ja abivahendid

20. aprill 2022

 (3 ak.tundi) 

 

ONLINE!

Veebikoolitus Zoomis

Kersti Liiva
kersti.liiva@ivek.ee,
(+372) 515 8929
 tasuta  

Vaata täpsemalt 

koolituskava

Registreerumine avatakse peagi

eesti keeles

5 koolitus

 E-poe tegevust reguleeriv seadusandlus

27. aprill 2022 

(4 ak.tundi) 

 

ONLINE!

Veebikoolitus Zoomis

Kersti Liiva
kersti.liiva@ivek.ee,
(+372) 515 8929
 tasuta  

Vaata täpsemalt 

koolituskava

Registreerumine avatakse peagi 

eesti keeles

6 koolitus

 E-poe kasvustrateegiad ja äriplaan

 18. mai 2022

(3 ak.tundi) 

ONLINE!

Veebikoolitus Zoomis

Kersti Liiva
kersti.liiva@ivek.ee,
(+372) 515 8929
 tasuta

Vaata täpsemalt 

koolituskava

Registreerumine avatakse peagi 

 

Koolitusel osalemist käsitletakse ettevõtete puhul vähese tähtsusega riigiabina (VTA). Vaata täpsemat infot //www.rahandusministeerium.ee/et/riigiabi

Koolituspäevad salvestatakse ja on registreerunud osalejale pärast koolitust edastatud lingilt järele vaadatav 14 päeva.

Koolitust korraldatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi toel.

 

ülesse