Logo EAS

Hariduskopter logoMis on Hariduskopter?

 

hariduskopter.ee

 

Hariduskopter on piirkondlik haridusklaster.

Ida-Virumaa haridusklastri loomise idee tekkis Ida-Viru Maakonna arengustrateegia 2019-2030+ koostamise käigus. Ida-Virumaal tegutseb kümmekond aastat edukalt turismivaldkonna tegijaid koondav turismiklaster, kus löövad kaasa nii ettevõtted, omavalitsused kui muud turismiga seotud asutused. Nende aastate jooksul kujunenud kogemust soovitakse rakendada ka haridusvaldkonna arendamisel Ida-Virumaal. Haridusklaster koondab haridusvaldkonna erinevaid institutsioone (KOV, üli- ja kõrgkoolid, kutseõppeasutused, riigigümnaasiumid, üldhariduskoolid, lasteaiad ja huviharidusasutused ning asjakohased kolmanda sektori asutused) ning loodud on ühine siduv eesmärk ja tegevuskava. Haridusklastril on põhipartnerid ja tegevuspõhised partnerid.

Mis on haridusklastri eesmärk?

Ida-Viru Haridusklaster toetab Ida-Viru maakonna arengustrateegia 2019-2030+ haridusvaldkonna eesmärgi saavutamist, kus maakonnas pakutakse kompleksset haridust, kus noored oskavad vähemalt kolme keelt, on digipädevad ning ettevõtliku eluhoiakuga.