Logo EAS

Maakondlike Arenduskeskuste võrgustik koostöös Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusega (EAS) toetab potentsiaalseid investoreid vajamineva informatsiooni ja asjaajamisega. 

Investorteeninduses pakuvad maakondlikud arenduskeskused järgmisi teenuseid:

  • investorpäringute hankimine ja vahendamine
  • investortegevuste toe ja abi pakkumine KOVidele
  • regiooni tutvustamine potentsiaalsetele investoritele

Lisainformatsioon investorile kõikide maakondade kohta:

 
 
 

Tegevused toimuvad Euroopa Regionaalarengu Fondi toel.

EL_Regionaalarengu_Fond_horisontaalne