Logo EAS

TOETUSED

 

 

 

Toetust saad taotleda oma ettevõtte digitaliseerimise teekaardi koostamiseks.

Toetus kuni – 15 000€
Omafinantseering – 30% -50%

 

Seadmete soetuseks, ehituseks, teadus- ja arendustegevuseks, kui see toetab tootmise käivitamist või uute toodete või teenuste lisamist.

Minimaalne toetuse summa 500 000 eurot
Omafinantseering – vähemalt 35%

 

Toetust saab kasutada uute seadmete ostmiseks ja tootmis- või teenindusruumide ehitamiseks maapiirkondades.

Toetus kuni – 150 000€
Omafinantseering – 60%

 
  • Digipööre toetus

Eesmärk toetada automatiseerimist ning digitaalsete tehnoloogiate ja robotite kasutuselevõtu.

Toetus kuni – 300 000€
Omafinantseering – kuni 50%

 
 
Nimi
Rahvusvaheliste ekspertide kaasamine
Kestus
Kuni 31. märts 2023
Hind
Omaosalus 20% eksperdi tasust, maksimaalne toetussumma 10 000 eurot
 
 
     
Kestus
Kuni 01. juuni 2022
 
 
 
 
Nimi
Rakendusuuringute programm
Suurim toetus
2 000 000
Omafinantseering
20% – 75%
 
 
 
 

 

Messid Euroopas 2022

Osale messikülastustel ja vii ennast kurssi erinevatel turgudel toimuvaga! Maakondlikud arenduskeskused viivad ettevõtjaid rahvusvahelisi messe külastama.

Messikülastuse käigus saab tutvuda turul toimuvaga, leida koostöövõimalusi teiste ettevõtjatega nii välisriigist kui ka teiste Eesti ettevõtjatega, kes on messikülastusel osalemas. Messikülastusel osalemine annab head teadmises ekspordiga alustamisel kui ka teadmised uutest toodetest ja tehnoloogiatest, millega tuleb konkureerida rahvusvahelisel turul.

toetus
 
SIHTGRUPP: messidest võivad osa võtta kõik Eesti äriregistrisse kantud äriühingud.
Eelistatud on suurema ekspordipotentsiaaliga ettevõtted.
OSALEMINE: sooviavalduse alusel. Sooviavaldus tuleb esitada messi korraldatavale maakondlikule arenduskeskusele. Lisainfo leiate messikalendrist.

Tutvu ka rahvusvaheliste messide andmebaasidega: www.auma.de ja www.eventseye.com

Messikülastused 2022
 
  1. Puidutööstusmess XYLEXPO, Milano/Itaalia, toimumisaeg: 12-15.10.2022
  2. Tööstusmess Motek, Stuttgart/Saksamaa, toimumisaeg: 04.-07.10.2022.
  3. Sisustus -ja disainimess Formland Interior and Design Trade Show, Herning/Taani, toimumisaeg: 18.-21.08 2022
  4. Sinimajanduse mess & konverents SubSea Expo, Aberdeen/Šotimaa, toimumisaeg: 22.-24.02.2022
  5. Mahetoidumess Biofach, Nyrnberg/Germany, toimumisaeg: 15.-18.02.2022
  6. Allhankemess Elmia Subcontractor, Jönköping/ Rootsi, toimumisaeg: 19-20.11.2022
 
Lisainfo:
 
Jefim Aljoshkin
jefim.aljoshkin@ivek.ee
(+372) 5332 3596