Logo EAS

Ida-Viru Ettevõtluskeskus Double_arrow_elementtegeleb:

  • eraisikute,
  • alustavate ja
  • tegutsevate ettevõtete,
  • investorite,
  • mittetulundusühingute ja sihtasutuste,
  • haridus- ning teadusasutuste ja
  • riigiasutuste nõustamisega ning arendusprojektide algatamise ja läbiviimisega.

Aastate jooksul on klientidele ja läbi klientide hinnanguliselt maakonna arengusse kaasatud täiendavaid vahendeid (era- ja avalikud investeeringud, loodud töökohatade maksutulu, erinevat toetused ja projektivahendid) vähemalt 40 miljoni euro ulatuses.

 

Sellega üheks oluliseks osaks on ka:

  • koolituste ja teabepäevade korraldamine
  • konsultantide võrgustiku vahendamine
  • ettevõtjatele olulise teabe vahendamine e-maillistide kaudu, facebookis ja teistes sotsiaalmeedia kanalites